La queratina  

La queratina és una proteïna d’estructura fibrosa que forma part de les capes més externes dels vertebrats i altres organismes.

La queratina, component primordial del cabell, es troba en les capes externes del mateix en forma de “alpha queratina”, és a dir, que la proteïna que la compon, es plega sobre si mateixa formant una espiral (proteïna a-hèlix) que li confereix la resistència característica.

La queratina del cabell es classifica dins de la família de les proteïnes fibroses. Les seves característiques són cadenes llargues d’estructura secundària, insolubles en aigua o solucions salines i relizan una funció esquelètica de gran resistència. L’interior del cabell (cutícula) està també format per cèl · lules que posseeixen queratina i aquestes són les que confereixen el color i brillantor característics de cada cabell.

queratina-pelo-cuidado-capilar-imd

Un correcte cura del cabell, raspallat no agressiu, absència de contaminació i altres agents químics en l’aire i una aportació extra de queratina, ajuden a mantenir i reforçar aquesta estructura per mantenir una lluentor, color i resistència adequades.

La queratina sense sal és molt utilitzada en dermofarmàcia capil · lar per reforçar l’estructura del cabell i allisar i la seva absència en sal, evita la humitat externa del mateix. Resultat: cabells llisos i resistents.