L’empresa  

L’any 1830 el rei Ferran VII va honorar la nostra heretat amb el títol d’apotecari de Sa Majestat, pels serveis prestats en el subministrament de plantes medicinals als exèrcits que combatien a França i Anglaterra, i com a reconeixement del poder curatiu d’aquestes plantes va atorgar l’escut real a, el qual consta en aquest fullet. Des de llavors, continuem fidels plantant, cultivant i tractant entre altres productes la CIVADA sativa L, de la qual extraiem l’extracte més pur que utilitzem per elaborar els nostres productes Kamel CIVADA.

La CIVADA SATIVA L és una planta anual de la família de les gramínies de cultiu molt estès, els principis actius de la qual tenen propietats calmants i suavitzants, a més és antisèptica i potencia les defenses davant possibles contagis i fongs. Gràcies a les seves propietats emol · lients, és lleugerament resolutiva de certes malalties de la pell i altres de difícil dianóstico, sobretot de diverses varietats de èczemes a més d’activar el metabolisme de la pell. La CIVADA SATIVA L, és el resultat de la maceració prolongada dels grans d’avena al propilè de glicol i l’oli de tornassol. Amb aquest procés extraiem els principis actius: avenina (glucòsid), glúcids i sals minerals. Totes les fórmules a què incorporem l’extracte de civada també contenen aigua de la Font de la Salut de Viladrau, que per les seves propietats, complementa la formulació d’aquests productes.
Principis actius:
els grans de civada, cultivats i extrets de “Ca l’Herbolari” contenen una substància estrògena, 55% de midó, 2,2% de sucres, 14% de proteids i 5% de lípids. Són molt rics en calci i altres substàncies naturals.